Nastupno predavanje – dr. sc. Ana Mucalo

Temeljem članka 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05)

POZIVAM

Vas na 

NASTUP NO PREDAVANJE

dr. sc. Ane Mucalo, u postupku izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana: Vinogradarstvo i vinarstvo, koje će se održati u petak, 21. siječnja 2022. godine u velikoj predavaonici na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša s početkom u 11:15 sati.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

  • doc. dr. sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, predsjednik
  • izv. prof. dr. sc. Frane Strikić, Svečilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, član
  • doc. dr. sc. Mira Radunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, član

predložilo je pristupnici temu nastupnog predavanja:

“Dozrijevanje grožđa, kemijska kompozicija grožđa”

Predavanje je namijenjeno studentima 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda te će se održati u okviru redovite nastave iz predmeta “Osnove vinogradarstva”.

Voditelj studija Mediteranska poljoprivreda

doc. dr. sc. Josip Gugić