Nastupno predavanje – dr. sc. Branimir Urlić

Temeljem članka 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05)

POZIVAM

Vas na 

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. Branimira Urlića, u postupku izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana: Agrokemija, koje će se održati u petak, 28. siječnja 2022. godine na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u velikoj predavaonici s početkom u 9:00 sati.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

  • doc. dr. sc. Slavko Perica, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, predsjednik
  • doc. dr. sc. Mario Bjeliš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, član
  • doc. dr. sc. Gvozden Dumičić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, član

predložilo je pristupniku temu nastupnog predavanja:

“Biostimulatori u ishrani bilja”

Predavanje je namijenjeno studentima 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda te će se održati u okviru redovite nastave iz predmeta “Ishrana bilja”.

Voditelj studija Mediteranska poljoprivreda

doc. dr. sc. Josip Gugić