Predavanje “Voćarstvo u Litvi”

Dana 26. travnja 2022.  (Utorak) u 9.00 sati u Velikoj dvorani na Peristilu održat će se predavanje naslova „Voćarstvo u Litvi“ koje će održati  prof. Remigijus Daubaras, profesor voćarstva na  Vytautas Magnus University Kanaus Litva, koji  boravi na našem Sveučilištu u sklopu Erasmus+ programa.