Obrana završnog rada

Student Matija Franetović18. rujna 2023. godine (ponedjeljak) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 9:00 sati branit će Završni rad naslova: 

OCJENA INTENZITETA ZARAZE PLODOVA RAZLIČITIH SORTI MASLINE (OLEA EUROPEA L.) ŠTETNIM ORGANIZMIMA MASLINE NA ODABRANIM LOKALITETIMA NA HVARU 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
 –  izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – mentor, član
 –  prof. dr. sc. Frane Strikić – član