O nama

U želji da se stanje u poljoprivredi poboljša, kako na području Dalmacije tako i cijele države, Sveučilište u Splitu je prije 10 godina uspostavilo trogodišnji međusveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda. U njegovu su izvođenju surađivali nastavnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Na studiju je uspješno pohađalo sedam generacija studenata i diplomu inženjera mediteranske poljoprivrede steklo njih 170, a mnogi su nastavili svoje obrazovanje na diplomskoj razini na studijskim programima na drugim hrvatskim sveučilištima. Zbog financijske neodrživosti studija (visokih troškova izvođenja nastave) studij se stavlja 2011. godine u mirovanje. Ponovno uvođenje studija započelo je krajem 2017. godine, zapošljavanjem pet iskusnih znanstvenika i predavača koji se bave poljoprivredom i hranom. Zbog izostanka dogovora oko ponovne aktivacije međusveučilišnog studijskog programa između Agronomskog fakulteta i Sveučilišta u Splitu revitalizacija studija Mediteranske poljoprivrede za 2018. godinu nije uspjela.

Sveučilište u Splitu 2018. godine ulaže nove napore za uvođenju studija poljoprivrede te je ustrojen preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda kao zajednički studijski program Sveučilišta u Splitu i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša i ak.god. 2019./20. upisuje prvu generaciju studenata. U realizaciju programa studija su uključeni zaposlenici Sveučilišta u Splitu (Prirodoslovno matematičkog i Ekonomskog fakulteta) te Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša koji čine kadrovsku jezgru studija. U izvođenje nastave uključeni su i predavači sa Sveučilišta u Osijeku – Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, Sveučilišta u Dubrovniku i Hrvatske agencije za poljopivredu i hranu (HAPIH). Veliku podršku edukaciji studenata daju nastavne baze iz redova uspješnih hrvatskih poljoprivrednih tvrtki.

Studijski program obrađuje poljoprivredu karakterističnu za Mediteran, tj. poljoprivredne kulture koje imaju dugu prisutnost i tradicijsku vrijednost na području Dalmacije, a najistaknutiji su vinogradarstvo i maslinarstvo. Studente će se educirati i o povrćarstvu, cvjećarstvu uzgoju citrusa te ostalim voćarskim kulturama koje imaju potencijal za uzgoj u mediteranskim i submediteranskim ekološkim uvjetima. Studijski program u znatnoj mjeri obrađuje i ekonomska znanja, dotiče povezanost poljoprivrede s turizmom, kroz uređenje krajolika će dati osnovna znanja o važnoj branši poljoprivrede. Predmeti vezani za vinarstvo je značajno prisutno u studijskom programu kao i znanja potrebna za praćenje najnovijih standarda koje treba zadovoljiti proizvodnja hrane.

Želja nam je da svaki student izabere svoj put i da se uspije kvalitetno educirati i afirmirati u poljoprivrednoj proizvodnji.