Obrana završnog rada

Studentica Anđela Rebić18. rujna 2023. godine (ponedjeljak) na Sveučilištu u Splitu u maloj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 11:00 sati branit će Završni rad naslova: 

OSNOVNA ANALIZA VINA ZA VLASTITU UPOTREBU 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
  – izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubenkov – predsjednik
  – doc. dr. sc. Leo Gracin – mentor, član
  – naslovni doc. dr. sc. Irena Budić-Leto – član

Obrana završnog rada

Student Matija Franetović18. rujna 2023. godine (ponedjeljak) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 9:00 sati branit će Završni rad naslova: 

OCJENA INTENZITETA ZARAZE PLODOVA RAZLIČITIH SORTI MASLINE (OLEA EUROPEA L.) ŠTETNIM ORGANIZMIMA MASLINE NA ODABRANIM LOKALITETIMA NA HVARU 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
 –  izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – mentor, član
 –  prof. dr. sc. Frane Strikić – član

Obrana završnog rada

Studentica Manuela Čikara13. rujna 2023. godine (srijeda) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 9:00 sati branit će Završni rad naslova: 

OCJENA POJAVE I INTENZITETA NAPADA ŠTETNIH ORGANIZAMA BAJAMA U UVJETIMA EKOLOŠKE PROIZVODNJE 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
 –  izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – mentor, član
 –  prof. dr. sc. Frane Strikić – član

Obrana završnog rada

Student Leo Bašić13. rujna 2023. godine (srijeda) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 10:00 sati branit će Završni rad naslova: 

UTJECAJ REZIDBE NA REPRODUKTIVNU SPOSOBNOST MASLINE 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
  – izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
  – prof. dr. sc. Frane Strikić – mentor, član
  – izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – član

Obrana završnog rada

Studentica Ana Budić-Leto13. rujna 2023. godine (srijeda) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 12:00 sati branit će Završni rad naslova: 

AKTUALNI SORTIMENT BAJAMA U SVIJETU 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:

 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
 –  prof. dr. sc. Frane Strikić – mentor, član
–  izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – član

Obrana završnog rada

Studentica Dora Bilić13. rujna 2023. godine (srijeda) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 11:00 sati branit će Završni rad naslova: 

OSJETLJIVOST ODABRANIH SORTI MASLINE (OLEA EUROPAEA L.) NA PAUNOVO OKO (SPILOCAEA OLEAGINA HUGG.) NA PODRUČJU KAŠTELA 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
 –  izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – mentor, član
 –  prof. dr. sc. Frane Strikić – član