Upis studija – osnovne informacije

Sveučilište u Splitu

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA

Adresa Sveučilišta u Splitu: Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split
Adresa studija u Splitu: Poljana kraljice Jelene 1, 21000 Split
Adresa studija u Sinju: Put Petrovca 12, 21230 Sinj
Telefon: 021/558-248
URL: www.medp.unist.hr
E-mail: petra.zilic@unist.hr
IBAN: HR0524070001100578938

STUDIJSKI PROGRAM

Sveučilišni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda traje tri godine, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka mediteranske poljoprivrede (univ. bacc. ing. agr.).

Upisna kvota za sveučilišni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda za 2023./2024. akademsku godinu iznosi kako slijedi:

Pristupnici sa državnom maturomUkupna upisna kvota
3030

Pristupnici sa državnom maturom

NAČIN PRIJAVE I UVJETI UPISA

Prijava za upis na sveučilišni prijediplomski studij Mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa na internetskoj stranici www.postani-student.hr.

Na natječaj za upis sveučilišnog prijediplomskog studija Mediteranska poljoprivreda mogu se prijaviti pristupnici koji imaju položenu državnu maturu i nalaze se na rang listi Središnjeg prijavnog ureda.
Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 500 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi: do 500 bodova

  • Hrvatski jezik (razina B): do 100 bodova
  • Matematika (razina B): do 150 bodova
  • Strani jezik (razina B): do 50 bodova
  • Biologija ili Kemija*: do 200 bodova

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

c) Na temelju dodatnih postignuća pristupnika IZRAVAN UPIS (1000 bodova) za jedno od sljedećih postignuća: osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika, Kemija, Biologija ili Hrvatski jezik, te jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz obrazovnog sektora poljoprivrede, prehrane i veterine, podsektora poljoprivrede, discipline Agro i Hortus (na temelju potvrde Agencije za strukovno obrazovanje).

UPISI

Pored upisne dokumentacije navedene u općem dijelu natječaja, pristupnici su pri upisu dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:

  • potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e-Građani, umjesto preslike osobne iskaznice,
  • dvije fotografije veličine 35mm x 45mm,
  • dokaz o uplati troškova upisnine,
  • dokaz o uplati troškova školarine (samo pristupnici koji su ranije studirali na drugom prijediplomskom studiju i pristupnici sa državljanstvom izvan EU).

PODATCI ZA UPLATU

 TROŠKOVI UPISNINETROŠKOVI ŠKOLARINE
PRIMATELJSveučilište u Splitu, studij Mediteranska poljoprivredaSveučilište u Splitu, studij Mediteranska poljoprivreda
IBANHR0524070001100578938HR0524070001100578938
MODEL I POZIV NA BROJModel 00 Poziv na broj: 1123-OIB studentaModel 00 Poziv na broj: 1123-OIB studenta
OPIS PLAĆANJATroškovi upisnineTroškovi školarine za akad. god. 2023./2024.
IZNOS53,09 €1061,78 €

Upisi pristupnika (preko Središnjeg prijavnog ureda) koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se na adresi Sveučilište u Splitu, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil), II. kat, soba 1 i to:

  • ljetni rok: 20. i 21. srpnja 2023. godine od 10:00 do 13:00 sati;
  • jesenski rok: 19. i 20. rujna 2023. godine od 10:00 do 13:00 sati (izvodi se u slučaju slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka i sve informacije za ovaj rok će se objaviti na mrežnoj stranici studija).

Sve dodatne obavijesti u svezi s upisom pristupnika koji su to pravo stekli temeljem konačne rang liste Središnjeg prijavnog ureda bit će objavljene na mrežnoj stranici www.medp.unist.hr i oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu na adresi Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil).

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za upis, gubi pravo upisa.

Detaljne informacije o sveučilišnom prijediplomskom studiju Mediteranska poljoprivreda, kao i informacije o upisima, mogu se dobiti na mrežnoj stranici studija www.medp.unist.hr, telefon 021/558-248 i na adresi Sveučilište u Splitu, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil), II. kat.