Upis studija – osnovne informacije

Zahvaljujemo na interesu za studij “Mediteranske poljoprivrede”

Preddiplomski sveučilišni studijski program “Mediteranska poljoprivreda” se realizira kroz šest semestara, od čega su prva dva semestra zajednička za studijske smjerove.

Na studiju postoje dva smjera (odabire se pri upisu 2. godine):

 1. Vinogradarstvo i vinarstvo
 2. Hortikultura

Preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda se izvodi kao redoviti studij čiji je nositelj Sveučilište u Splitu.

Studenti ovog studija stječu kvalifikaciju: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnicainženjer/inženjerka mediteranske poljoprivrede smjer hortikultura ili vinogradarstvo i vinarstvo (univ. bacc. ing. agr.)

Upisna kvota je 30 studenata/ica.

Rang lista kandidata sa završenom državnom maturom se radi na temelju:

 • Uspjeha u srednjoj školi: 500 bodova
 • Uspjeha na državnoj maturi: 500 bodova
  • Hrvatski jezik (razina B): 100 bodova
  • Matematika (razina B): 150 bodova
  • Strani jezik (razina B): 50 bodova
  • Biologija ili Kemija*: 200 bodova
   *kandidati na natječaju za upis koriste rezultate mature jednog od dva ponuđena predmeta

Izravan upis

Osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima u RH ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi.

Natječaj za upis sa svim potrebnim informacijama će se objaviti u lipnju.

Rang lista kandidata koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije uvođenja državne mature radi se na temelju:

Prosjeka završnih ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (50 bodova) i rezultata razredbenog ispita (opća poljoprivredna znanja, 10 bodova; biologija, 20 bodova; kemija, 20 bodova).

Korisna literatura i primjeri pitanja za razredbeni ispit:

Literatura:
Mihalić, V., Bašić, F. (1997) Temelji bilinogojstva: udžbenik za srednje poljoprivredne škole. Školska knjiga, Zagreb.
Miljković, I. (2003).
Opće voćarstvo: udžbenik za poljoprivredne škole. Školska knjiga, Zagreb.
Biologija 1, udžbenik za gimnazije i srednje škole
Biologija 3, udžbenik za gimnazije i srednje škole
Mira Herak, Blanka Sever, Biserka Zdjelarević (autorice), Kemija oko nas, udžbenik,  za 1. razred strukovnih škola s jednogodišnjim programom kemije, Profil.
Marko Hrgar (autor), Kemija, udžbenik, s multimedijskim sadržajem za 1. razred srednjih strukovnih škola s jednogodišnjim programom kemije, Elemental d.o.o.
Antica Petreski, Mira Herak (autorice), Osnovi opće i anorganske kemije, udžbenik,  za 1. razred strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije, Profil.
Blanka Sever, Dubravka Stričević, (autorice), Mala organska kemija s osnovama ekologije, udžbenik,  za 2. razred  strukovnih škola s dvogodišnjim programom kemije, Profil.

Pozivamo sve da izaberu studirati „Mediteransku poljoprivredu“.

Izborom ovog studija ćete usvojiti znanja iz vinogradarstva, vinarstva, maslinarstva, voćarstva, povrćarstva ili cvjećarstva, ovisno o vašem odabiru, a savladati ćete i druga znanja i vještina važne za uspješnu proizvodnju. „Uređenje krajobraza“ i „Ruralni turizam“ uz ostale izborne predmete su zanimljivi s obzirom na turističku orijentaciju države. Studenti će, kroz moderan pristup, upoznati nove tehnologije, savladati osnovna ekonomska znanja te kroz iskustvo rada u vodećim  tvrtkama iz tog područja steći praktična znanja.

Naš obrazovni cilj je, integracijom znanosti, tehnologije, inženjerstva i fundamentalnih znanja, pružiti snažno, sveobuhvatno i praktično znanje iz poljoprivrede i proizvodnje hrane, odnosno ključna znanja za očuvanje života i budući razvoj, kako u ruralnim prostorima, tako i na području cijele Hrvatske.

Potrebna dokumentacija i rokovi

 • Preslika osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani
 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani
 • Dvije fotografije veličine 35mm x 45mm
 • Dokaz o uplati troškova upisnine;
 • Dokaz o uplati troškova školarine (samo kandidati koji su ranije studirali na drugom preddiplomskom studiju i kandidati s  državljanstvom izvan EU).
 • Godišnja školarina iznosi 8000 kuna (dodatno trošak upisa iznosi 400 kuna).