međusveučilišni studij   mediteranska poljoprivreda

Sveučilište u Splitu    -    Livanjska 5    -    tel: 021/43.44.90      fax: 021/43.44.91      e-mail: office@medp.unist.hr 


Naslovna stranica

O studiju

Program studija

Izvedbeni planovi nastave

Raspored predavanja
i ispita


Stručna praksa

Završni radovi

Obavijesti studentske službe

Obavijesti po modulima

Pristup Internetu

Mediteranska udruga studenata agronomije
 

Izvedbeni planovi

Modul: Osnove fitomedicine

Koordinator modula: Prof. dr. sc. Renata Bažok

Suradnici na modulu: Dr. sc. Miro Katalinić – znanstveni suradnik, Dr. sc. Elda Vitanović – znanstveni novak- viši asistent

Turnus

Naziv programskog dijela modula

Vrsta* nastave

Sati ukupno

zvanje

inicijal imena i prezime

Opis planiranih nastavnih jedinica (do 200 slovnih mjesta)

1 (6. I 7. 12. 2010.

Fitofarmacija

P

4

izv. prof.

Renata Bažok

Važnost zaštite bilja, zadaci zaštite bilja, definicija fitomedicine, štete od biljnih nametnika, definicija pesticida. Agrotehničke mjere, plodored, karantenske mjere, otporne sorte. Mehaničke, fizikalne i biološke mjere zaštite bilja

P

4

izv. prof.

Renata Bažok

Prednosti i nedostaci kemijske metode, razvoj pesticida, podjela pesticida , registracija, otrovnost pesticida za ljude- putevi prodora, mjerila toksičnosti grupe ljudi i mogućnosti trovanja pesticidima. Trovanje putem hrane- karenca, toleranca, opasnost za divljač, domaće životinje, ribe i pčele, fitotoksičnost, rezistentnost, poremetnja prirodne ravnoteže

V

2

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Djelatna tvar, pripravak, emulzija, suspenzija, otopina kao oblici formulacija- ekološke prednosti i nedostaci svake formulacije. Oznake na ambalaži SZB. Primjena pesticida u tekućem obliku: prskanje, raspršivanje, ULV. Prednosti i nedostaci, uređaji za primjenu. Doza i koncentracija. Primjena pesticida u krutom obliku, uređaji za primjenu.

V

2

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Izračun utroška škropiva kod različitih metoda primjene pesticida. Izračun doze i koncentracije. Određivanje količine pesticida za prskanje i raspršivanje ovisno o uređajima koji se primjenjuju. Preračuni u slučaju primjene posebnim metodama.

V

1

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Ekološki faktor i njegovo izračunavanje, karenca i toleranca, izračunavanje

S

1

znanstveni novak

Elda Vitanović

Provjera znanja iz dijela fitofarmacija

2. (10.-12.1. 2011.)

Entomologija

P

4

izv. prof.

Renata Bažok

Pregled tla, pregled biljnih ostataka, pregled biljaka, metode lovljenja štetnika,

Zimski pregled grana, vizualna metoda, metoda otresanja grana, lovni pojasevi i ljepljive zamke, kontrolirani uzgoj. Biologija, ekologija i suzbijanje štetnika iz redova Saltattoria, Thysanoptera i Heteroptera, korisne Heteroptere (rovac, duhanov trips, kalifornijski trips, mrežasta stjenica platane, korisne stjenice). Biologija, ekologija i suzbijanje kruškine buhe, cvjetni štitasti moljac, lisne uši-zajednička svojstva, crna repina uš, kupusna lisna uš, mrkvina lisna uš, zelena breskvina uš, filoksera.

P

4

izv. prof.

Renata Bažok

Zajednička svojstva štitastih uši, kalifornijska štitasta uš, jabučna koma uš, šljivina štitasta uš, šljivine osice, jabučna osica, korisne  Hymenoptere. Biologija, ekologija i suzbijanje: obični hrušt, žilogriz, krumpirova zlatica, jabučni cvjetar, lisni mineri u voćarstvu, kestenov moljac miner.

P

4

izv. prof.

Renata Bažok

Maslinin moljac, breskvin moljac, breskvin savijač, grozdovi moljci, kukuruzni moljac, sovice pozemljuše, lisne sovice, mediteranska voćna muha, kupusna muha, mrkvina muha, crveni voćni pauk, korpivina grinja, erinoza, akarinoza, krumpirove nematode

V

2

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Morfološka građa tijela kukca- osnovni dijelovi tijela, tipovi usnog ustroja, tipovi nogu tipovi krila, građa i uloga kože i kožnih tvorevina;

V

2

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Anatomija- probavni sustav, dišni sustav, krvotok, nervni sustav, osjetila. Rast, razvoj i razmnožavanje kukaca- stadiji razvoja, tipovi metamorfoze, razmnožavanje;

V

2

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Osnove sistematike kukaca, Hetero i Holometabola. Glavne karakteristike redova: Saltatoria, Thysanoptera, Heteroptera, Homoptera, Coloeptera, neuroptera, Lepidoptera i Diptera. Glavne morfološke osobine ostalih životinja štetnih u poljoprivredi.

S

1

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Provjera znanja iz dijela Entomologija

3. (13.-14.1.2011.)

Herbologija

P

4

znanstveni suradnik

Miro Katalinić

Pojam i definicije korova. Štete i koristi od korova. Direktne štete od korova (gubici koje korovi nanose kulturama). Indirektne štete. Kritično razdoblje zakorovljenosti.

P

4

znanstveni suradnik

Miro Katalinić

Kompeticijski odnosi između kulture i korova. Kompeticijska sposobnost kulturnih vrsta. Mjere suzbijanja korova. Kemijsko suzbijanje korova (prednosti i nedostaci primjene herbicida, karakteristike, podjela i način djelovanja herbicida, apsorpcija herbicida u biljku, Interakcija herbicid-tlo.Rezistentnost korova na herbicide).

V

3

znanstveni suradnik

Miro Katalinić

Podjela korova prema: staništu, botaničkoj pripadnosti,, životnom ciklusu, sezonskoj dinamici nicanja, značajkama lista). Podjela korova prema kulturi koju zakorovljuju (korovna flora usjeva gustog sklopa, okopavina, višegodišnjih nasada, nepoljorivrednog zemljišta).

V

2

znanstveni suradnik

Miro Katalinić

Razmnožavanje (generativo i vegetativno) korova. Širenje korova. Dormantnost sjemena korova, banka sjemena korova u tlu. Provjera znanja iz dijela herbologija.

4. (17.-18.1. 2011.)

Fitopatologija

P

4

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Definicija biljne bolesti; Biogeni trokut; Uzročnici biljnih bolesti. Izvori primarnih zaraza; Patogeneza;

P

4

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Infekcija kod različitih uzročnika bolesti; Prenošenje uzročnika biljnih bolesti. Specijalizacija biljnih patogena; Utjecaj ekoloških faktora na infekciju; Otpornost biljaka na prodor parazita i njegovo širenje u biljci. Mogućnosti primjene spoznaja o biologiji i ekologiji uzročnika bolesti i biljaka (morfologija i fiziologija) s ciljem suzbijanja šteta uzrokovanih biljnim bolestima.

V

3

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Abiotske biljne bolesti, biotski uzročnici biljnih bolesti: gljive, pseudogljive, bakterije, virusi, subvirali patogeni. Simptomi biljnih bolesti: promjene u boji, promjene u morfologiji, atrofija i nanizam, hipertrofije, venuće biljaka ili biljnih dijelova,nekroza, truleži, odbacivanje zaraženih biljnih dijelova, destrukcija, istjecanje sluzi i smole, prisutnost organa patogena na površini zaražene biljke.

V

3

znanstveni novak – viši asistent

Elda Vitanović

Simptomi biljnih bolesti: promjene u boji, promjene u morfologiji, atrofija i nanizam, hipertrofije, venuće biljaka ili biljnih dijelova,nekroza, truleži, odbacivanje zaraženih biljnih dijelova, destrukcija, istjecanje sluzi i smole, prisutnost organa patogena na površini zaražene biljke. Provjera znanja iz dijela fitopatologija.

*P-predavanja; V-vježbe u praktikumu; S-seminari;

Načini provjere znanja: Provjera znanja obavlja se tijekom nastave, a sastoji se od četiri testa (svaki test sadrži gradivo jednog dijela).

Način ocjenjivanja i udio pojedine ocjene u konačnoj ocjeni u %: Svaki Test znanja treba riješiti s 60% uspješnosti. Udio pojedine ocjene u ukupnoj ocjeni Test I = 25%; Test II = 25%; Test III = 25%; Test IV= 25%.