Koronavirus-važne informacije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Zagreb, 27. studnoga 2020.
PREPORUKE ZA ODRŽAVANJE NASTAVE NA VISOKIM UČILIŠTIMA U RAZDOBLJU PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZ PRIMJENU PROTUEPIDEMIJSKIH MJERA

– nadopuna preporuka od 31. kolovoza 2020. dostupnih na poveznici

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/09/PREPORUKE_visoka_ucilista_31_08_2020.pdf

Uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, nastavu na visokim učilištima je nužno održavati prvenstveno na daljinu uz iznimku praktične nastave, studentskih vježbi, laboratorijske nastave i terenske nastave kod
koje bi nastava na daljinu u velikoj mjeri narušila ishode obrazovanja, uzimajući obzir značajke tih specifičnih nastavnih procesa.
Kod održavanja ovakvih specifičnih oblika nastave koji se nužno moraju provoditi u učionicama (laboratorijima i dr.) te se nikako ne mogu u zadovoljavajućoj mjeri zamijeniti nastavnom na daljinu, primjenjuju se protuepidemijske mjere navedene u ovim uputama od 31. kolovoza 2020. uz obavezu nošenja maski i distancu od najmanje 2 metra između svih prisutnih osoba. Tijekom visokoškolske nastave u pojedinim specifičnim okružjima, primjerice u zdravstvenim ustanovama, ustanovama u socijalnoj skrbi ili sl., primjenjuju se protokoli tih ustanova.

Poštovane kolege predavači i studenti. U slučaju uočavanja zdravstvenih problema tijekom nastave koji ukazuju na COVID-19 molim kontaktirajte broj telefona 0992684319 (099COVID19) za daljnje postupanje. 

Molimo da događaj također prijavite na e-poštu covid19@unist.hr. Također molim javite i voditelju studija na mail lgracin@unist.hr.

Tim specijalista školske medicine za studente “Mediteranske poljoprivrede”
Ina Utrobičić, dr.med., spec.šk.med.
Maja Marušić, prvostupnica sestrinstva
Ispostava Bačvice, Bijankinijeva 13
Tel.: 021/315-684

Leo Gracin

Voditelj studija

Za više informacija idite na stranice Ministarstva.