međusveučilišni studij   mediteranska poljoprivreda

Sveučilište u Splitu    -    Livanjska 5    -    tel: 021/43.44.90      fax: 021/43.44.91      e-mail: office@medp.unist.hr 


Naslovna stranica

O studiju

Program studija

Izvedbeni planovi nastave

Raspored predavanja
i ispita


Stručna praksa

Završni radovi

Obavijesti studentske službe

Obavijesti po modulima

Pristup Internetu

Mediteranska udruga studenata agronomije
 

Ustroj i izvođači studija "Mediteranska poljoprivreda"

Studij "Mediteranske poljoprivrede" ustrojen je kao trogodišnji međusveučilišni preddiplomski studij u čijem izvođenju surađuju nastavnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.
 

Agronomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Splitu

Institut za jadranske
kulture i melioraciju krša


Svetošimunska 25,
10000 Zagreb
tel: 01/239.37.77
fax: 01/231.53.00
e-mail: dekanat@agr.hr


Livanjska 5/I;

21000 Split
tel: 021/55.82.00;
fax: 021/34.81.63;
e-mail: office@unist.hr


Put Duilova 11; 
21000 Split; Hrvatska,
tel: 021/43.44.44; 
fax: 021/31.65.84; 
e-mail: office@krs.hr

 

Razlozi za pokretanje studija

U novim tržišnim uvjetima koji Hrvatsku očekuju pristupom EU u poljoprivrednoj se proizvodnji daje značajan naglasak na potencijale poljoprivrede u mediteranskom dijelu Hrvatske. Težište ovog studija počiva na specifičnim potrebama poljoprivredne proizvodnje u agroekološkim uvjetima mediteranskog dijela Hrvatske, primarno hortikulturi. Međutim, studij pokriva i druge oblike poljoprivredne proizvodnje zasnovane na prirodnim resursima mediteranskog agrosustava, primarno iz domene agrarne ekonomike i stočarstva.

Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Ovaj preddiplomski studij prilagođen je po svojoj strukturi (3-godišnji ciklus i ECTS bodovni sustav) drugim studijima unutar područja Biotehničke znanosti (Šumarski i Prehrambeno-Biotehnološki fakulteti Sveučilišta u Zagrebu), kao i srodnim studijima u zemlji i inozemstvu. Predviđen je visok stupanj izbornih modula (60 ECTS bodova) i mogućnost studiranja u trajanju od 1 semestra izvan Sveučilišta u Splitu (na AFZ, drugim visokim učilištima u tuzemstvu ili inozemstvu). Prvostupnici s ovog studija mogu izravno nastaviti diplomske studije na AFZ.