Studij “Mediteranske poljoprivrede” vinogradarstvo i vinarstvo; hortikultura – osnovne informacije

Preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda izvodi se kao redoviti studij čiji je nositelj Sveučilište u Splitu i ima dva smjera: vinogradarstvo i vinarstvo; hortikultura (maslinarstvo, voćarstvo, povrćarstvo, cvjećarstvo…). Nastavnici dolaze sa sljedećih sastavnica Sveučilišta u Splitu: Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Ekonomskog fakulteta te s ustanove suizvođača studija Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. U realizacije nastave sudjeluju i nastavnici sa Sveučilišta u Osijeku – Fakulteta agrobiotehničkih znanostiSveučilišta u Dubrovniku i Hrvatske agencije za poljopivredu i hranu (HAPIH). te vanjski suradnici i stručnjaci iz nastavnih baza.

Praktična nastava će se provoditi u uspješnim poljoprivrednim tvrtkama.

Studenti ovog studija stječu kvalifikaciju: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica; inženjer/inženjerka mediteranske poljoprivrede (univ. bacc. ing. agr.).

Upisna kvota je 30 studenata/ica.

Nositelj studijskog programaSunositelj
studijskog programa
Sveučilište u SplituInstitut za jadranske 
kulture i melioraciju krša
Put Petrovca 12; 21230, Sinj
Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil); Split
tel: 021/558-248
e-mail: office@medp.unist.hr
Put Duilova 11
21000 Split
tel: 021/434-444
e-mail: office@krs.hr