Uvjeti upisa na preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda u akademsku godinu 2022.-2023.

Sveučilište u Splitu

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDITERANSKA POLJOPRIVREDA Smjerovi: Hortikultura; Vinogradarstvo i vinarstvo

Adresa Sveučilišta u Splitu:  Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split

Adresa studija u Splitu:         Poljana kraljice Jelene 1, 21000 Split

Adresa studija u Sinju:          Put Petrovca 12, 21230 Sinj

Telefon:                                 021/558-248

URL:                                      www.medp.unist.hr

E-mail:                             anika.simundic@unist.hr

IBAN:                                HR0524070001100578938

STUDIJSKI PROGRAM

Preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda traje tri godine, od čega je prva godina zajednička za oba smjera, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka mediteranske poljoprivrede (univ. bacc. ing. agr.).

Upisna kvota za preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda za 2022./2023. akademsku godinu iznosi kako slijedi:

Pristupnici sa državnom maturomPristupnici koji su maturirali prije uvođenja državne matureUkupna upisna kvota
25530

Pristupnici sa državnom maturom

NAČIN PRIJAVE I UVJETI UPISA

Prijava za upis na preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa na internetskoj stranici www.postani-student.hr.

Na natječaj za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda mogu se prijaviti pristupnici koji imaju položenu državnu maturu i nalaze se na rang listi Središnjeg prijavnog ureda.

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                                         do 500 bodova

 • Na temelju položenih ispita na državnoj maturi                                     do 500 bodova
 • Hrvatski jezik   (razina B)                                                                  do 100 bodova
 • Matematika      (razina B)                                                                  do 150 bodova
 • Strani jezik       (razina B)                                                                  do 50 bodova
 • Biologija ili Kemija*                                                                          do 200 bodova

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

 • Na temelju dodatnih postignuća pristupnika IZRAVAN UPIS (1000 bodova) za jedno od sljedećih postignuća: osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika, Kemija, Biologija ili Hrvatski jezik, te jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz obrazovnog sektora poljoprivrede, prehrane i veterine, podsektora poljoprivrede, discipline Agro i Hortus (na temelju potvrde Agencije za strukovno obrazovanje).

UPISI

Pored upisne dokumentacije navedene u općem dijelu natječaja, pristupnici su pri upisu dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e-Građani, umjesto preslike osobne iskaznice,
 • dvije fotografije veličine 35mm x 45mm,
 • dokaz o uplati troškova upisnine,
 • dokaz o uplati troškova školarine (samo pristupnici koji su ranije studirali na drugom preddiplomskom studiju i pristupnici sa državljanstvom izvan EU).

PODATCI ZA UPLATU

 TROŠKOVI UPISNINETROŠKOVI ŠKOLARINE
PRIMATELJSveučilište u Splitu, studij Mediteranska poljoprivredaSveučilište u Splitu, studij Mediteranska poljoprivreda
IBANHR0524070001100578938HR0524070001100578938
MODEL I POZIV NA BROJModel 00 Poziv na broj: 2551-OIB studentaModel 00 Poziv na broj: 2551-OIB studenta
OPIS PLAĆANJATroškovi upisnineTroškovi školarine za akad. god. 2022./2023.
IZNOS400,00 kuna8.000,00 kuna

Upisi pristupnika (preko Središnjeg prijavnog ureda) koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se na adresi Sveučilište u Splitu, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil), II. kat, soba 1 i to:

 • ljetni rok: 19. i 20. srpnja 2022. godine od 10:00 do 13:00 sati;
 • jesenski rok: 20. i 21. rujna 2022. godine od 10:00 do 13:00 sati (izvodi se u slučaju slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka i sve informacije za ovaj rok će se objaviti na mrežnoj stranici studija).

Sve dodatne obavijesti u svezi s upisom pristupnika koji su to pravo stekli temeljem konačne rang liste Središnjeg prijavnog ureda bit će objavljene na mrežnoj stranici www.medp.unist.hr i oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu na adresi Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil).

Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za upis, gubi pravo upisa.

Pristupnici koji su maturirali prije uvođenja državne mature

NAČIN PRIJAVE I UVJETI UPISA

Na natječaj za upis na preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu mogu se prijaviti pristupnici koji imaju završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje koje je završeno prije uvođenja državne mature.

Potrebna dokumentacija za pristup razredbenom ispitu za upis na preddiplomski sveučilišni studij Mediteranska poljoprivreda Sveučilišta u Splitu:

Prijave za razredbeni ispit za pristupnike koji su maturirali prije uvođenja državne mature primat će se isključivo poštom dostavljene na adresu Sveučilište u Splitu, Ulica Ruđera Boškovića 31, 21000 Split (s naznakom Prijava za razredbeni ispit-studij Mediteranska poljoprivreda), od 31. 05. do 14. 06. 2022. godine.

Uvažit će se prijave koje stignu sa svom potrebnom dokumentacijom te datumom poštanskog ureda zaključno s 14. 06. 2021. godine. Naknadne prijave neće se uvažavati.

Razredbeni ispit održat će se 23. 06. 2022. godine, a o točnom vremenu i mjestu održavanja ispita pristupnici će biti obaviješteni putem mrežne stranice studija www.medp.unist.hr

Rang-lista prijavljenih pristupnika koji su maturirali prije uvođenja državne mature za upis na studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                             do 50 bodova

b) Na temelju rezultata razredbenog ispita                                       do 50 bodova

 • Opće znanje o poljoprivredi                                                 do 10 bodova
 • Biologija                                                                               do 20 bodova
 • Kemija                                                                                  do 20 bodova

UPISI

Rang lista pristupnika objavit će se na mrežnoj stranici studija www.medp.unist.hr i oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu na adresi Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil), 24. 06. 2022. godine u 15 sati.

Upisi pristupnikakoji su maturirali prije uvođenja državne mature koji su ostvarili pravo upisa obavljat će se na adresi Sveučilište u Splitu, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil), II. kat, soba 1 i to:

 • ljetni rok: 19. i 20. srpnja 2022. godine od 10:00 do 13:00 sati;
 • jesenski rok: 20. i 21. rujna 2022. godine od 10:00 do 13:00 sati (izvodi se u slučaju slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka i sve informacije za ovaj rok će se objaviti na mrežnoj stranici studija).

Pored upisne dokumentacije navedene u općem dijelu natječaja, pristupnici su pri upisu dužni priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e-Građani, umjesto preslike osobne iskaznice,
 • dvije fotografije veličine 35mm x 45mm,
 • dokaz o uplati troškova upisnine,
 • dokaz o uplati troškova školarine (samo pristupnici koji su ranije studirali na drugom preddiplomskom studiju i pristupnici sa državljanstvom izvan EU).

PODATCI ZA UPLATU

 TROŠKOVI UPISNINETROŠKOVI ŠKOLARINE
PRIMATELJSveučilište u Splitu, studij Mediteranska poljoprivredaSveučilište u Splitu, studij Mediteranska poljoprivreda
IBANHR0524070001100578938HR0524070001100578938
MODEL I POZIV NA BROJModel 02 Poziv na broj: 2551-OIB studentaModel 02 Poziv na broj: 2551-OIB studenta
OPIS PLAĆANJATroškovi upisnineTroškovi školarine za akad. god. 2022./2023.
IZNOS400,00 kuna8.000,00 kuna

Detaljne informacije o preddiplomskom sveučilišnom studiju Mediteranska poljoprivreda, kao i informacije o upisima, mogu se dobiti na mrežnoj stranici studija www.medp.unist.hr, telefon 021/558-248 i na adresi Sveučilište u Splitu, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil), II. kat.