Obrana završnog rada

Student Ante Šimunović, 16. rujna 2022. godine (petak) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 10:00 sati branit će Završni rad naslova:

DESKRIPTIVNA SENZORSKA PROCJENA VINA KUJUNDŽUŠE

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
   doc. dr. sc. Vedran Poljak – predsjednik
   doc. dr. sc. Leo Gracin – mentor, član
   doc. dr. sc. Ana Mucalo – član