Obrana završnog rada

Studentica Dora Bilić13. rujna 2023. godine (srijeda) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 11:00 sati branit će Završni rad naslova: 

OSJETLJIVOST ODABRANIH SORTI MASLINE (OLEA EUROPAEA L.) NA PAUNOVO OKO (SPILOCAEA OLEAGINA HUGG.) NA PODRUČJU KAŠTELA 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
 –  izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – mentor, član
 –  prof. dr. sc. Frane Strikić – član