Obrana završnog rada

Studentica Ana Budić-Leto13. rujna 2023. godine (srijeda) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 12:00 sati branit će Završni rad naslova: 

AKTUALNI SORTIMENT BAJAMA U SVIJETU 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:

 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
 –  prof. dr. sc. Frane Strikić – mentor, član
–  izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – član