Obrana završnog rada

Student Leo Bašić13. rujna 2023. godine (srijeda) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 10:00 sati branit će Završni rad naslova: 

UTJECAJ REZIDBE NA REPRODUKTIVNU SPOSOBNOST MASLINE 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
  – izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
  – prof. dr. sc. Frane Strikić – mentor, član
  – izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – član