Obrana završnog rada

Student Ivan Patrick Oreb20. rujna 2023. godine (srijeda) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 13:00 sati branit će Završni rad naslova: 

DESKRIPTIVNA SENZORNA ANALIZA VINA POŠIP BIJELI VINOGORJA OTOKA KORČULE 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
  – izv. prof. dr. sc. Vedran Poljak – predsjednik
  – doc. dr. sc. Leo Gracin – mentor, član
  – naslovni doc. dr. sc. Ana Mucalo – član