Obrana završnog rada

Studentica Vlatka Bešker, 25. rujna 2023. godine (ponedjeljak) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 9:45 sati branit će Završni rad naslova:

EKONOMSKA OCJENA INVESTICIJE U PROIZVODNJU BAJAMA

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:

  • prof. dr. sc. Frane Strikić – predsjednik
  • izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – mentor, član
  • izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – član