Obrana završnog rada

Studentica Anamari Bešker25. rujna 2023. godine (ponedjeljak) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 10:30 sati branit će Završni rad naslova: 

EKONOMSKA OCJENA INVESTICIJE U PROIZVODNJU SMOKVE 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
 –  prof. dr. sc. Frane Strikić – predsjednik
 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – mentor, član
 –  izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – član