Obrana završnog rada

Student Miro Stojić25. rujna 2023. godine (ponedjeljak) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 8:00 sati branit će Završni rad naslova: 

UTVRĐIVANJE PRISUTNOSTI MEDITERANSKE VOĆNE MUHE (Ceratitis capitata Wiedemann) U ZAOBALNIM DIJELOVIMA SPLITSKO-DALMATINSKE I ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
 –  izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – mentor, član
 –  prof. dr. sc. Frane Strikić – član