Obrana završnog rada

Studentica Anita Krolo29. rujna 2023. godine (petak) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 9:00 sati branit će Završni rad naslova: 

SIGURNOST HRANE U INSTITUCIONALNIM KUHINJAMA 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
 –  izv. prof. dr. sc. Mario Bjeliš – predsjednik
 –  izv. prof. dr. sc. Vedran Poljak – mentor, član
 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – član