Obrana završnog rada

Studentica Ani Slavica29. rujna 2023. godine (petak) na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 10:00 sati branit će Završni rad naslova: 

HRVATSKI ZAŠTIĆENI POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI PROIZVODI – TRADICIJA U SUVREMENOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU HRANE 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada u sastavu:
 –  izv. prof. dr. sc. Josip Gugić – predsjednik
 –  izv. prof. dr. sc. Vedran Poljak – mentor, član
 –  doc. dr. sc. Leo Gracin – član