Nastupno predavanje – dr. sc. Marin Čagalj

Temeljem članka 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN br. 129/05)

POZIVAM

Vas na 

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. Marina Čaglja, u postupku izbora nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana: Ekonomika, koje će se održati u četvrtak, 27. siječnja 2022. godine na Sveučilištu u Splitu u velikoj predavaonici, Poljana kraljice Jelene 1 (Peristil) s početkom u 11:15 sati.

Stručno povjerenstvo u sastavu:

  • doc. dr. sc. Josip Gugić, Svečilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, predsjednik
  • izv. prof. dr. sc. Frane Strikić, Svečilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, član
  • doc. dr. sc. Elda Vitanović, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, član

predložilo je pristupniku temu nastupnog predavanja:

“Aukcije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda”

Predavanje je namijenjeno studentima 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda te će se održati u okviru redovite nastave iz predmeta “Tržište i marketing u poljoprivredi”.

Voditelj studija Mediteranska poljoprivreda

doc. dr. sc. Josip Gugić